Адрес

  • България
  • 1517 София
  • ул.Константин Фотинов No113A, ет. 2, офис 7
  • ЕИК: 175259516

Счетоводство

  • „Кредито Консулт“

Телефони

  • (+359) 0878 70 20 23
  • (+359) 0878 70 20 26

Електронна поща

  • metev.ivan@gmail.com
  • metev@makave.eu